विकलांग तीन व्हील मोटरसाइकिल

3 व्हील इलेक्ट्रिक ट्रिकल, इलेक्ट्रिक संचालित ट्रिकल, 3 व्हील गैस ट्राइक.